Poplatky za štátne jazykové skúšky (2016/2017)

Základná štátna jazyková skúška:
interní 65,00
externí 80,00
Všeobecná štátna jazyková skúška:
interní 80,00
externí 95,00
Odborná štátna jazyková skúška:
(len pre záujemcov bilingválnej sekcie Spojenej školy V Poprade s vyučovacím jazykom slovenským a nemeckým)
  30,00
Cena preskúšania o znalosti jazyka pre externých záujemcov:
(Poplatok za skúšku pre získanie osvedčenia o jazykovej spôsobilosti všetkých úrovní)
  33,00


Pokyny k uhradeniu platby za jazykovú skúšku

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby najneskôr 16. 09. 2016 pre jesenný termín alebo 31. 03. 2017 pre jarný termín mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole.

Údaje k úhrade poplatku:

IBAN: SK91 8180 0000 0070 0051 8901

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

  • 12017 – anglický jazyk
  • 22017 – nemecký jazyk
  • 32017 – francúzsky jazyk
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok