Školský rok 2018/2019

28.06.2019 Ukončenie školského roku 2018/2019
Vianočné prázdniny 27.12. 2018 - 7.01.2019.  
Vyučovanie po vianočných prázdninách začína dňa 8.01.2019  
   
03.09.2018 Otvorenie šk. roku 2018/2019
03.09. - 07.09.2018 2.kolo zápisu do kurzov
06.09.2018 Stretnutie rodičov zapísaných poslucháčov do 0. a 1. ročníka s vedením školy a vyučujúcimi
10.09.2018 Začiatok vyučovania
10.09. - 14.09.2018 Konsolidácia kurzov /prestupy/, dodatočné zápisy
do 16.09.2018 Prihlášky na ŠJS -jesenný termín
19.10.2018 Písomné ŠJS- jesenný termín
29. 10. 2018 Riaditeľské voľno
09. 11. 2018 Ústne ŠJS - jesenný termín
03.12. - 07.12.2018 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
08.01. - 25.01.2019 Polročné testy, hodnotenie
01.03. - 29.03.2019 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
23.04.2019 Písomné ŠJS - jarný termín
06.06. - 08.06.2019 Ústne ŠJS
27.05. - 07.06.2019 Postupové testy, hodnotenie
03.06. - 14.06.2019 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2019/2020
27.05. – 14. 06.2019 Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
21.06.2019 Posledný deň riadneho vyučovania 2018/2019
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok