Školský rok 2019/2020

   
   
  Začiatok vyučovania v školskom roku 2019/2020
   
Poprad  
  Kurzy Ul. Mnoheľova 828 /okrem kurzov u Ing. Lavkovej/: 5. september 2019
  Kurzy u Ing. Lavkovej: 9. september 2019
  Kurzy v elokovanom pracovisku v Spojenej škole Letná: 5. september 2019
  Detašované kurzy v ZŠ Spišská Sobota: 9. september 2019
   
Kežmarok  
  Kurzy v elokovanom pracovisku na Hotelovej akadémii: 9. september 2019
   
   

Hore

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok