Školský rok 2019/2020

28.6.2019 Ukončenie školského roku 2018/2019
  Zápis na nový školský rok 2019/2020
  Poprad:23.05-5.06.2019 v čase 11.00-17.00, Riaditeľňa Jazykovej školy, Mnoheľova 828, Poprad (aj pre elokované pracovisko na Letnej Ulici)
  Kežmarok:13.06.2019 v čase 15.00-17.00, Vestibul Hotelovej akadémie, MUDr.Alexandra 29, Kežmarok
   
03.09.2018 Otvorenie šk. roku 2018/2019
3.9.-7.9.2018 2.kolo zápisu do kurzov
6.9.2018 Stretnutie rodičov zapísaných poslucháčov do 0. a 1. ročníka s vedením školy a vyučujúcimi
10.9.2018 Začiatok vyučovania
10.-14.9.2018 Konsolidácia kurzov /prestupy/, dodatočné zápisy
do 16.9.2018 Prihlášky na ŠJS -jesenný termín
19.10.2018 Písomné ŠJS- jesenný termín
29.10.2018 Riaditeľské voľno
09.11.2018 Ústne ŠJS - jesenný termín
3.-7.12.2018 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
8.-25.1.2019 Polročné testy, hodnotenie
1.-29.03.2019 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
26.4.2019 Písomné ŠJS - jarný termín
6.-8.6.2019 Ústne ŠJS
27.5.-7.6.2019 Postupové testy, hodnotenie
23.05-5.06.2019 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2019/2020-Poprad
13.06.2019 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2019/2020-Kežmarok
27.5.–14.6.2019 Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
21.6.2019 Posledný deň riadneho vyučovania 2018/2019

Hore

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok