Školský rok 2018/2019

                            Začíname vyučovať v nových priestoroch.

Pri vstupe do budovy SPŠ, kde jazyková škola teraz sídli, sledujte aj nákres rozmiestnenia tried pri vstupe do suterénu budovy alebo vo vstupnej chodbe administratívnych priestorov na prízemí budovy oproti vrátnici. Dozor konajúci vyučujúci a pani informátorka Vám taktiež poradia, ako nájsť svoju triedu.

Aktuálne zoznamy poslucháčov  k 10. 09.2018 so zaradením do kurzov, rozvrhom a číslom miestnosti, kde bude vyučovanie prebiehať, budú pre poslucháčov k dispozícii vo vstupnej chodbe administratívnych priestorov jazykovej školy od 10. do 17. septembra 2018.

Prosíme nosiť si prezuvky. Nie je povolené do budovy školy nosiť kolobežky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz ruského jazyka  - 3. ročník otvárame. Začiatok vyučovania v tomto kurze je pre neprítomnosť vyučujúcej stanovený na 17. septembra 2018. Vyučovacie hodiny z dnešného dňa budú nahradené po dohode medzi vyučujúcou a Vami poslucháčmi.

Vyučovanie kurzu - v budove SPŠ na 3. poschodí , uč. č. 313.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz ruského jazyka  - 1. ročník neotvárame pre nedostatočný počet záujemcov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok