Organizácia školského roka 2017/2018

Termín Udalosť
04.09.2017 Otvorenie šk. roku 2017/2018
04.09.2017 Stretnutie rodičov zapísaných poslucháčov do 0. a 1. ročníka s vedením školy a vyučujúcimi
06.09.-14.09.2017 konsolidácia kurzov, dodatočné zápisy
06.09.2017 Začiatok vyučovania v kurzoch ANJ a NEJ podľa rozvrhu hodín v Poprade na Ul. D. Tatarku a Ul. Letnej
11.09.2017 Začiatok vyučovania v kurzoch FRJ, TAJ, ŠPJ a RUJ podľa rozvrhu hodín v Poprade na Ul. D. Tatarku a v kurzoch ANJ v elokovanom pracovisku v Kežmarku
do 16.09.2017 Prihlášky na ŠJS -jesenný termín
06.10.2017 Písomné ŠJS- jesenný termín
03.11.2017 Ústne ŠJS - jesenný termín
04.12.-08.12.2017 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
22.12.2017 Riaditeľské voľno
08.01.-26.01.2018 Polročné testy, hodnotenie
01.03.-31.03.2018 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
20.04.2018 Písomné ŠJS - jarný termín
06.06.-09.06.2018 Ústne ŠJS
24.05.-05.06.2018 Postupové testy, hodnotenie
06.06.-22.06.2018 Zápis interných poslucháčov do kurzov na nový šk. rok
18.06.–22.06.2018 Osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
22.06.2018 Posledný deň riadneho vyučovania 2016/2017
13.06.-28.06.2018 Zápis do prvých ročníkov JŠ
18.06.-28.06.2018 Zápis na voľné miesta do vyšších ročníkov JŠ
29.06.2018 Ukončenie školského roku 2017/2018
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok