Zmluvy

Číslo zmluvy Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Označenie nehnuteľnosti Identifikácia účastníkov zmluvy Dokument
Zmluva 2018A9448-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby činnosti súvisiace s GPDR mesačná odplata 34,00 € (bez DPH, s DPH 40,80 €) 11.04.2018 11.04.2018 - Jazyková škola Poprad, D. Tatarku 4666/7, 058 01 POPRAD IČO 35 515 147

osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice IČO: 50528041
Zmluva (pdf 7,6 MB)
Zmluva 1/2018 Zmluva o zabezpečení SW vybavenia Zmluva o zabezpečení SW vybavenia mesačná odplata 100,00 € (bez DPH) ročne
30,00 €/h servis (bez DPH)
21.05.2018 21.05.2018 - Jazyková škola Poprad, D. Tatarku 4666/7, 058 01 POPRAD IČO 35 515 147

AIO tech s.r.o, M.R.Stefanika, Žilina 010 01 IČO: 44712006
Zmluva (pdf 2,68 MB)
Zmluva 1/2018 Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke nebytových priestorov budovy súp. č. 828 KNA 2596/1 KU Poprad na obdobie 1.8.2018 do 31.7.2033, plocha 10 000m2 7 210,00 € (bez DPH) (poplatok za služby za rok 2018)
ostatné roky podľa dohodnutých pravidiel
27.07.2018 01.08.2018 budova súp. č. 828 KNA 2596/1 KU Poprad Jazyková škola Poprad, D. Tatarku 4666/7, 058 01 POPRAD IČO 35 515 147

SPŠ Mnoheľova 828 058 46 POPRAD IČO: 00161802
Zmluva (pdf 3,7 MB)
Zmluva 1/2018 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nájom 2 tried o výmere 101,70 m2 2775,00 € (DPH sa neuplatňuje) 31.8.2018 3.9.2018 2 triedy v bud. školy Jazyková škola Poprad, D. Tatarku 4666/7, 058 01 POPRAD IČO 35 515 147

Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok, IČO 00162175
Zmluva 1/2018(pdf 2.95 MB)
Zmluva 8/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom 4 učební o výmere 308,88 m2 406,80 € (DPH sa neuplatňuje) 24.9.2018 25.9.2018 4 učebne v budove Spojenej školy Letná Jazyková škola Poprad, D. Tatarku 4666/7, 058 01 POPRAD IČO 35 515 147

Spojená škola Letná, ul. Letná 3453/34, Poprad, IČO 37876899
Zmluva 8/2018 (pdf 2,9 MB)
Zmluva 2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom 1 učebne 2,5 €/hod (DPH sa neuplatňuje) 2.10.2018 3.10.2018 1 učebňa v budove Základnej školy Jazyková škola Poprad, D. Tatarku 4666/7, 058 01 POPRAD IČO 35 515 147

Základná škola - Grudschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok, IČO 36158976
Zmluva 2018 (pdf 1,43 MB)
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok