Faktúry

ID faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ D. doručenia faktúry ID zmluvy ID objednávky
001/2018 dfa za telefón 25,49 € s DPH AutoCont Bratislava, IČO:36396222 12.1.2018    
002/2018 dfa za RAP 964,51 € s DPH Asseco Bratislava, IČO:00602311 12.1.2018    
003/2018 dfa za ISPIN 387,14 € s DPH Asseco Bratislava, IČO:00602311 19.1.2018    
004/2018 dfa za služby 96,00 € s DPH PP Žilina, IČO:31592503 25.1.2018    
005/2018 dfa za stravu 216,05 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 29.1.2018    
006/2018 dfa za telefon 33,06 € s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 5.2.2018    
007/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 5.2.2018    
008/2018 dfa za nájom 227,55 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 5.2.2018    
009/2018 dfa za ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 7.2.2018    
010/2018 dfa za telefon 28,93 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 7.2.2018    
011/2018 dfa za telefon 14,32 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258314 12.2.2018    
012/2018 dfa za publikáciu 29,50 € s DPH RVC Prešov, IČO:31954120 19.2.2018    
013/2018 dfa za stravu 195,75 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 22.2.2018    
014/2018 dfa za faktúru 33,12 € s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 5.3.2018    
015/2018 dfa za ochranu majetku 30,00 € s DPH Gurniková Diana, Poprad, IČO:40326390 5.3.2018    
016/2018 dfa za nájom 216,45 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 5.3.2018    
017/2018 dfa za ISPIN 131,4505 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 8.3.2018    
018/2018 dfa za telefon 24,37 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 8.3.2018    
019/2018 dfa za telefon 18,05 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258314 12.3.2018    
020/2018 dfa za stravu 223,30 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 27.3.2018    
021/2018 dfa za telefon 37,96 € s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 3.4.2018    
022/2018 dfa za energie 3878,03 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 3.4.2018    
023/2018 dfa za ochrana majetku 30,00 € s DPH Gurnikova Diana, Poprad, IČO:40326390 4.4.2018    
024/2018 dfa za nájom 238,65 € s DPH Hotelová Akadémia KK, IČO:00162175 9.4.2018    
025/2018 dfa za telefon 22,10 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 10.4.2018    
026/2018 dfa za ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom, IČO:35763469 10.4.2018    
027/2018 dfa za telefon 21,47 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258314 10.4.2018    
028/2018 dfa za SPIN 387,14 € s DPH Asseco Solutions, Bratislava, IČO:00602311 13.4.2018    
029/2018 dfa za MAGMU 25,49 € s DPH AutoCont Bratislava, IČO:36396222 17.4.2018    
030/2018 dfa za služby 25,70 € s DPH osobnyudaj, s.r.o. Košice, IČO:50528041 23.4.2018    
031/2018 dfa za stravu 224,75 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 27.4.2018    
032/2018 dfa za služby 50,00 € s DPH Tatranská galéria Poprad, IČO:37781481 6.4.2018    
033/2018 dfa za MAGMU 193,28 € s DPH AutoCont Bratislava, IČO: 36396222 2.5.2018    
034/2018 dfa za telefon 33,00 € s DPH Orange Bratislava, IČO: 35697270 2.5.2018    
035/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH osobnyudaj, s.r.o Košice, IČO:50528041 2.5.2018    
036/2018 df za ochranu najetku 30,00 € s DPH Durniková Diana, Poprad, IČO:40326390 3.5.2018    
037/2018 dfa za prenájom 238,65 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 7.5.2018    
038/2018 dfa za ISPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 9.5.2018    
039/2018 dfa za telefon 22,18 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 9.5.2018    
040/2018 dfa za telefon 14,27 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 10.5.2018    
041/2018 dfa za stravu 250,85 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 30.5.2018    
042/2018 dfa za služby 40,80 € s DPH osobný údaj.sk, Košie, IČO:50528041 1.6.2018    
043/2018 dfa za ochrana majetku 30,00 € DPH Gurnikova Diana, Poprad, IČO:40326390 1.6.2018    
044/2018 dfa za telefon 33,00 e s DPH Orange Bratislava, IČO:35697270 5.6.2018    
045/2018 dfa za prenájom 266,40 € s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 6.6.2018    
046/2018 dfa za telefon 21,88 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 6.6.2018    
047/2018 dfa za iSPIN 131,45 € s DPH Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 6.6.2018    
048/2018 dfa za telefon 43,36 € s DPH SWAN Bratislava, IČO:47258313 12.6.2018    
049/2018 dfa za služby 30,00 € s DPH CBC Slovakia, Bratislava, IČO:44773293 15.6.2018    
050/2018 dfa za tlačivá 210,38 € s DPH Ševt Bratislava, IČO:31331131 18.6.2018    
051/2018 dfa za stravu 239,25 € s DPH Spojená škola PP, IČO:42083788 27.6.2018    
052/2018 dfa za nájom 194,25 e s DPH Hotelová akadémia Kežmarok, IČO:00162175 28.6.2018    
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok