Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade

Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ)

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ)

Interní pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Kamila Brezová (ANJ)

Ing. Dagmar Dudašková (ANJ)

Mgr. Lenka Gráczová (ANJ)

Mgr. Terézia Hlaváčiková (ANJ, NEJ)

Mgr. Tibor Liptaj (ANJ, ŠPJ)

Mgr. Kamila Olejárová (ANJ)

Ing. Ingrid Pittnerová (NEJ)

Mgr. Eva Sabová (ANJ)

Mgr. Ivana Kovalová (FRJ, ANJ)

Externí pedagogickí zamestnanci:

Poprad, Ul. D. Tatarku:

Mgr. Zuzana Rovenská (FRJ)

Mgr. Anna Strnisková (ANJ)

Mgr. Blažena Lištiaková (ANJ)

Mgr. Iveta Machová ( RUJ)

Bc. Ľubomíra Homonnaiová  (TAJ)

Mgr. Zuzana Šimoňáková (ANJ)

Mgr. Lucia Troppová (ANJ)

Mgr. Marcela Kovalčíková (NEJ)

 

Poprad, Ul. Letná:

Ing. Gabriela Krížovská (ANJ)

Mgr. Štefánia Lešundáková(ANJ)

Mgr. Dagmar Mlynarčíková (ANJ)

 

Kežmarok:

PaedDr. Zuzana Hanesová (ANJ)

Ing. Monika Rúrová (ANJ)

Mgr. Mária Morongová (ANJ)

Aleksandar Čavič (ANJ)

Mgr. Miroslav Andráš (ANJ)

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Hospodárka: Janka Bednarčíková
Mzdová účtovníčka: Ing. Mária Bušová
Technik – údržbár: Jozef Babej
Vrátnička. Marta Safanovičová
Upratovačky: Helena Benešová, Mária Kovalčíková

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok