Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade

Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ)

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ)

Interní pedagogickí zamestnanci 2018/2019

Ing. Dagmar Dudašková (ANJ)

Mgr. Lenka Gráczová (ANJ)

Mgr. Ivana Kovalová (FRJ, ANJ)

Mgr. Tibor Liptaj (ANJ)

Mgr. Kamila Olejárová (ANJ,ŠPJ)

Ing. Ingrid Pittnerová (NEJ)

Mgr. Radoslava Rákociová (ANJ)

Ing. Monika Rúrová (ANJ)

 

Externí pedagogickí zamestnanci 2018/2019

Poprad, Mnoheľova 828:

Mgr. Miroslav Andráš (ANJ)

Mgr. Kamila Brezová (ANJ)

Bc. Ľubomíra Homonnaiová  (TAJ)

Mgr. Eva Legátová (ANJ)

Mgr. Zuzana Rovenská (FRJ)

Mgr. Zuzana Šimoňáková (ANJ)

 

Poprad, Ul. Letná:

Ing. Gabriela Krížovská (ANJ)

Mgr. Štefánia Lešundáková(ANJ)

Mgr. Jana Mlynarčíková (ANJ)

 

Kežmarok:

PaedDr. Zuzana Zacherová (ANJ)

Ing. Monika Rúrová (ANJ)

Aleksandar Čavič (ANJ)

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Hospodárka a účtovníčka: Renáta Pavličková
Mzdová, personálna a                                                                           administratívna referentka pre styk s poslucháčmi: Ing. Valéria Hamráková


Technik – údržbár: od 1. 09. 2018
Vrátnička a informátorka: Marta Safanovičová
Upratovačky: od 1. 09. 2018

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok