Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade

Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ)

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ)

Interní pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Kamila Brezová (ANJ)

Ing. Dagmar Dudašková (ANJ)

Mgr. Lenka Gráczová (ANJ)

Mgr. Terézia Hlaváčiková (ANJ, NEJ)

Mgr. Tibor Liptaj (ANJ)

Mgr. Kamila Olejárová (ANJ,ŠPJ)

Ing. Ingrid Pittnerová (NEJ)

Mgr. Eva Sabová (ANJ)

Mgr. Ivana Kovalová (FRJ, ANJ)

Externí pedagogickí zamestnanci:

Poprad, Ul. D. Tatarku:

Mgr. Zuzana Rovenská (FRJ)

Mgr. Blažena Lištiaková (ANJ)

Mgr. Deana Žilinčíková (RUJ)

Bc. Ľubomíra Homonnaiová  (TAJ)

Mgr. Zuzana Šimoňáková (ANJ)

Mgr. Tibor Hudák (ANJ)

Mgr. Miroslav Andráš (ANJ)

Mgr. Dagmar Mlynarčíková (ANJ)

 

Poprad, Ul. Letná:

Ing. Gabriela Krížovská (ANJ)

Mgr. Štefánia Lešundáková(ANJ)

Mgr. Jana Mlynarčíková (ANJ)

 

Kežmarok:

PaedDr. Zuzana Zacherová (ANJ)

Ing. Monika Rúrová (ANJ)

Mgr. Mária Morongová (ANJ)

Aleksandar Čavič (ANJ)

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Hospodárka: Janka Bednarčíková
Mzdová a personálna referentka: Ing. Valéria Hamráková
Technik – údržbár: Jozef Babej
Vrátnička. Marta Safanovičová
Upratovačky: Helena Benešová, Mária Kovalčíková

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok