Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade

Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ)

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ)

Interní pedagogickí zamestnanci 2018/2019

Ing. Dagmar Dudašková (ANJ)

Mgr. Lenka Gráczová (ANJ)

Mgr. Ivana Kovalová (FRJ, ANJ)

Mgr. Tibor Liptaj (ANJ)

Mgr. Kamila Olejárová (ANJ,ŠPJ)

Ing. Ingrid Pittnerová (NEJ)

Mgr. Radoslava Rákociová (ANJ)

Ing. Monika Rúrová (ANJ)

Externí pedagogickí zamestnanci 2018/2019

Poprad, Mnoheľova 828:

Mgr. Kamila Brezová (ANJ)

Bc. Ľubomíra Homonnaiová  (TAJ)

Mgr. Eva Legátová (ANJ)

Mgr. Zuzana Rovenská (FRJ)

Mgr. Zuzana Šimoňáková (ANJ)

Mgr. Juraj Šimko (ANJ)

Mgr. Renáta Starovičová (ANJ)

Mgr. Dagmar Mlynarčíková (ANJ)

PaedDr. Miriam Sterczová (RUJ)

 

Poprad, Ul. Letná:

Mgr. Miroslav Andráš (ANJ)

Ing. Gabriela Krížovská (ANJ)

Mgr. Štefánia Lešundáková(ANJ)

Mgr. Jana Mlynarčíková (ANJ)

 

Kežmarok:

Ing. Božena Kulhomerová (ANJ)

PaedDr. Zuzana Zacherová (ANJ)

Aleksandar Čavič (ANJ)

Mgr. Veronika Kolesárová (NEJ)

 

Interní nepedagogickí zamestnanci:

Hospodárka a účtovníčka: Renáta Pavličková
Mzdová, personálna a administratívna referentka : Ing. Valéria Hamráková

Vrátnička a informátorka: Marta Safanovičová

 

Externí nepedagogickí zamestnanci:

Správca web. sídla: Ing. Monika Rúrová

Technik: Ing. Ivan Baranovič

Údržbár: Michal Žonda
Upratovačky: Viera Waradzinová, Janka Bukovinová, Božena Kurucová

 

 

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok