Fotogaléria

Naši hostia - učitelia angličtiny zo Španielska,    Švédska a Estónska v zborovni školy

Praktický worshop, v ktorom si naši hostia vyskúšali niektoré  tvorivé nápady pre vyučovanie cudzích jazykov

Prezentácia tvorivého písania počas workshopu

Naši poslucháči zoznamujú hostí zo Španielska so slovenskými  tradíciami

Hostia zo Švédska v kurze angličtiny pri tvorivých aktivitách s našimi poslucháčmi

Počas aktivít v kurze pre dospelých

Učitelia z Estrónska v našich  kurzoch

Zaujímavé rozprávanie o systéme štúdia vo Švédsku

Súbor tvorivých aktivít učiteľov Jazykovej školy v Poprade s dôrazom na rozprávanie a písanie

Záverečná fotka na záverečnom stretnutí v Poprade

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok