LOGS – „Languages opening gates to society“

Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Od 01.10.2017 do 30.09.2019 je Jazyková škola v Poprade zapojená do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je  výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe, využívanie, analýza a porovnanie postupov a metód vo vyučovaní dospelých.

Partnermi našej školy sú vzdelávacie inštitúcie zamerané na vyučovanie cudzích jazykov vo Švédsku, Španielsku a Estónsku.

Pracovné stretnutia:

Október 2017: Göteborg, Švédsko

 Spolu s partnermi z Estónska, Španielska a Švédska sa Jazyková škola v októbri zúčastnila na úvodnom projektovom stretnutí, ktoré zorganizovala naša partnerská škola vo švédskom Göteborgu. Cieľom projektu je výmena osvedčených postupov a inovatívnych metód a tak si vyučujúce anglického jazyka (Ing. Lavková. Ing. Dudašková a Mgr. Kovalová) vyskúšali využitie drámy a roleplay vo vyučovaní.

     Apríl 2018: Španielsko, Barcelona

 

V apríli 2018 sa  učitelia Jazykovej školy v Poprade - Mgr. Ivana Kovalová a Mgr. Tibor Liptaj  zúčastnili druhého projektového stretnutia v španielskej Barcelone. Španielska škola sa zameriava na využitie kultúrnych fenoménov a tradícií vo vyučovaní cudzích jazykov. Účastníci si vypočuli mnohé ukážky textov v angličtine, francúzštine, španielčine či katalánčine a mali tú česť odovzdať ceny víťazom v literárnej súťaži študentov školy pri príležitosti významného katalánskeho sviatku  Sant Jordi (sviatok svätého Juraja). Katalánci oslavujú tento sviatok vzájomným obdarúvaním, ženy dostávajú ako prejav pozornosti a lásky ruže a muži sú obdarúvaní knihami. V uliciach mesta bolo vidno množstvo stánkov s červenými ružami a knihami a davy ľudí, ktorí tieto komodity vo veľkom nakupujú. 

 Október 2018: Estónsko, Tartu

Tretie stretnutie partnerov sa konalo v estónskom meste Tartu. Koordinátorka projektu LOGS v našej škole Ing.  Renáta Lavková a traja ďalší učitelia našej školy  Mgr. Ivana Kovalová a Mgr. Tibor Liptaj  a Ing. Dagmar Dudašková mali  v októbri 2018 možnosť si vyskúšať  inovatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, pri ktorých sa využívajú informačné a komunikačné technológie. Uskutočnila sa aj výmena skúseností s partnermi z Tartu, ktorých krajina je priekopníkom IKT v Európe.

 Marec 2019: Slovensko, Poprad

Štvrté a záverečné stretnutie v rámci projektu LOGS sa konalo v našej škole 14. a 15. marca 2019. Hlavnou témou stretnutia bola výmena skúseností s využívaním kreatívnych metód pri rozvíjaní a zdokonaľovaní všetkých rečových zručností. Učitelia Jazykovej školy v Poprade predstavili svojim projektovým partnerom súbor tvorivých aktivít s dôrazom na rozprávanie a písanie. Učitelia z Estónska, Švédska a Španielska sa zúčastnili na našich kurzoch, kde sa zoznámili s našimi poslucháčmi.

Successful story

Veľkonočná literárna sútaž

Nová literárna šúťaž pre poslucháčov, ktorí radi píšu príbehy. Krátky príbeh spojený s veľkonočnými tradíciami na Slovensku napísalo 67 študentov. Vyhodnotenie veľkonočnej literárnej súťaže bude dňa 4. júna 2019 o 14.30 v chodbe administratívnej časti jazykovej školy.
Tu sú ukážky všetkých prác našich študentov, ktorí písali v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Zoradené sú podľa jednotlivých ročníkov a jazykov:

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok