Projekt v rámci programu ERAZMUS+ (Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Od 01.10.2017 do 30.09.2019 je Jazyková škola v Poprade zapojená do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe, využívanie, analýza a porovnanie postupov a metód vo vyučovaní dospelých. Partnermi našej školy sú vzdelávacie inštitúcie zamerané na vyučovanie cudzích jazykov vo Švédsku, Španielsku a Estónsku.

Švédsko 18. – 22. 10. 2017

Spolu s partnermi z Estónska, Španielska a Švédska sa Jazyková škola v októbri zúčastnila na úvodnom projektovom stretnutí, ktoré zorganizovala naša partnerská škola vo švédskom Göteborgu. Cieľom projektu je výmena osvedčených postupov a inovatívnych metód a tak si vyučujúce anglického jazyka (Ing. Lavková. Ing. Dudašková a Mgr. Kovalová) vyskúšali využitie drámy a roleplay vo vyučovaní.

Interný seminár „ Reálie Škótska“ – 15. 11. 2017

Ing. R. Lavková predstavila  vyučujúcim jazykovej školy Škótsko formou obsiahlej prezentácie zameranej na kultúrny život, vzdelávanie a politické dianie v navštívenej krajine. Prezentácia mala bohatú podporu dokumentačného materiálu, ktorý je k dispozícii aj ďalším vyučujúcim anglického jazyka. P. Lavková  spoznávala reálie Škótska počas kurzu v rámci projektu „Objavuj, zaži a zdieľaj“.

Workshop „Wiener Facetten“ – 29.11.2017

Poslucháči kurzov jazyka nemeckého mali možnosť sa bližšie oboznámiť s históriou i súčasnosťou viedenských kaviarní zapísaných v zozname nemateriálneho dedičstva UNESCO, ochutnať „Sachertorte“ a kávu. PhDr. Marta Zelená pútavou prezentáciou predstavila vývoj obyvateľstva Viedne a jeho územné plánovanie. Poslucháči pracovali na novej slovnej zásobe a reáliách Viedne na základe pripravených pracovných listov. P. Zelená absolvovala kurz s rovnakým názvom vo Viedni v rámci projektu „Objavuj, zaži a zdieľaj“.

Seminár „Inovatívne metódy“ – 14. 12. 2017

V rámci seminára vyučujúcich cudzích jazykov Mgr. I. Kovalová predstavila prakticky aktivity typu icebreaker,  warm up, silly activities , ako aj komunikačné cvičenia pre pokročilú jazykovú úroveň, s ktorými sa oboznámila počas absolvovaného kurzu v Anglicku v rámci projektu „Objavuj, zaži a zdieľaj“.

 

NEWSLETTER -  Languages Opening Gates to Society

Strana 1

Strana 2

Strana 3

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok