O nás

Jazyková škola v Pokrade vznikla v školskom roku 1965/66, najprv ako pobočka Prešovskej Jazykovej školy. Samostatná Jazyková škola v Poprade existuje od školského roku 1966/1967.

V súčasnosti škola ponúka tak žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ ako aj dospelým, v rámci celoživotného vzdelávania, získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na všetkých stupňoch. Vzdelávanie v cudzích jazykoch poskytuje podľa vzdelávacieho programu primárneho, sekundárneho a postsekundárneho jazykového vzdelania.

Organizačnou formou štúdia v jazykovej škole je kurz. V škole možno študovať jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský resp. ďalší cudzí jazyk podľa potrieb obyvateľov regiónu a podmienok personálneho zabezpečenia školy.

Všeobecné štátne jazykové skúšky sa začali na škole každoročne vykonávať od roku 1967, základné štátne jazykové skúšky od roku 1993 a vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške z jazyka nemeckého dostávajú úspešní maturanti Bilingválneho gymnázia v Poprade od roku 1996. Od roku 2004 všetky osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka ako aj vysvedčenia o základnej, všeobecnej a odbornej štátnej jazykovej skúške dostali medzinárodnú platnosť podľa SERR /Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky/.

Jazyková škola nemá vlastné priestory, sídli v budove Gymnázia na Ul. D. Tatarku v Poprade. Neplatí nájom, ale podieľa sa na prevádzkových nákladoch za budovu. Má k dispozícii spoločné priestory, 12 učební, zborovňu, kanceláriu, riaditeľňu a vrátnicu.
Pracovné prostredie je príjemné a poloha školy je veľmi výhodná, v centre, v blízkosti autobusovej a železničnej stanice.   

Na základe záujmu občanov v regióne zriadila Jazyková škola v Poprade aj elokované pracoviská v Kežmarku na Hotelovej akadémii  a na  Spojenej škole, Ul. Letná v Poprade.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok