25.08.2019

Začiatok vyučovania v školskom roku 2019/2020

POPRAD

Kurzy Ul. Mnoheľova 828 (okrem kurzov u Ing. Lavkovej): 5. september 2019

Kurzy u Ing. Lavkovej : 9.september 2019

Kurzy v elokovanom pracovisku v Spojenej škole Letná: 5. september 2019

Detašované kurzy v ZŠ Spišská Sobota: 9. september 2019

KEŽMAROK

Kurzy v elokovanom pracovisku na Hotelovej akadémii: 9.september 2019

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok