05.11.2019

"Objav svoj kraj a zdieľaj"

Deň Prešovského samosprávneho kraja – 12.11.2019

- poslucháči vybraných kurzov jazykovej školy si na vyučovanie 12. 11. 2019 pripravia informácie a obrazový materiál k 12 najzaujímavejším miestam PSK za hranicami svojho okresu s cieľom spoznávať iné okresy kraja / Červený kláštor, Slovenské opálové bane, Bardejovské kúpele, Belianska jaskyňa, drevené kostolíky, Architektúra Ždiaru, Spišský hrad, Skanzen Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad, Pralesy Poloniny, Kostol sv. Jakuba v Levoči, Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach./
- na vyučovaní spracujú text v cudzom jazyku, ktorý sa učia, s cieľom vedieť poskytnúť informácie zahraničnému turistovi a tvorivým spôsobom pripraviť prospekt o menovaných miestach PSK

- výsledkom bude plagát s informáciami o danom mieste
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok