26.05.2018

Mobility

V rámci projektu „Objavuj, zaži a zdieľaj“  sa počas letných prázdnin 2017  štyria naši učitelia zúčastnili  týchto vzdelávacích kurzov v zahraničí:

 

Mgr. Ivana Kovalová  absolvovala kurz Kreatívne metodológia vo vyučovaní cudzieho jazyka v Canterbury (Spojené kráľovstvo),  kde sa oboznámila s alternatívnymi prístupmi vo vyučovaní cudzích jazykov, s tvorivými metódami používanými vo vyučovaní gramatiky, slovnej zásoby a rozvoja všetkých zručností. Osvojila si škálu praktických techník a aktivít prispôsobenú rôznym učebným štýlom a potrebám žiakov.

 

Mgr. Tibor Liptaj  sa zúčastnil kurzu  Kreatívne aktivity a motivačný materiál vo vyučovaní anglického jazyka – so zameraním na Severné Írsko. Kurz sa konal v Belfaste. Okrem workshopov, zameraných na širokú škálu vyučovacích techník a nápadov na motiváciu študentov sa kurz orientoval na prírodne podmienky, vzdelávací systém, históriu, literatúru a politiku  Severného Írska a oboznámil sa s tradíciami a kultúrou tejto krajiny.

Ing. Renáta Lavková absolvovala kurz  Kreatívne aktivity a motivačný materiál vo vyučovaní cudzieho jazyka – so zameraním na Škótsko. Kurz sa konal v meste Dunfermline. Tento kurz bol kombináciou praktických workshopov a sériou prednášok o literatúre, histórii a vzdelávacom systéme Škótska. Pohľad na súčasné Škótsko bol obohatený návštevou parlamentu, vzdelávacích inštitúcií, oboznámenie sa s tradíciami a kultúrou – účasťou na hudobnom festivale v Edinburghu ako aj škótskeho večera s tradičnou hudbou, tancom a jedlom.

Ing. Ingrid Pittnerová sa zúčastnila kurzu v Lindau (Nemecko). Tento metodologický kurz pre učiteľov nemčiny sa taktiež zameral na osvojenie a oživenie si množstva aktivít súvisiacich s metodikou a štýlmi vyučovania cudzieho jazyka, prácu s videom na vyučovaní, prácu s internetom, digitálne pomôcky, testovanie a skúšanie  ako aj oboznámenie sa so systémom vzdelávania v Nemecku.

PhDr. Marta Zelená sa zúčastnila kurzu vo Viedni. Kurz s názvom „Wiener Facetten“ bol obsahovo zameraný na objavovanie nových aspektov Viedne v súčasnosti v oblasti vývoja mesta a jeho obyvateľstva, kultúry  a literatúry ako aj prepojenia tradícií so súčasnosťou.

V rámci tohto projektu  nás počas školského roka 2017/2018 čaká ešte jedna vzdelávacia mobilita –na Islande /apríl 2018/.

O nové poznatky sa budú učitelia následne deliť so svojimi kolegami, implementujú ich do svojho vyučovania v jazykovej škole a tým prispejú k modernizácii a internacionalizácii našej vzdelávacej inštitúcie. 

 

Ing. Renáta Lavková  sa v dňoch 22.04. – 29.04. 2018 zúčastnila  študijnej návštevy škôl, inštitúcií a tréningového semináru v Revkjaviku,  na Islande. Kurz bol kombináciou prednášok , workshopov, diskusie s vyučujúcimi z iných európskych krajín a návštevami vybraných inštitúcii vzdelávania v hostiteľskej krajine. Kurz bol organizovaný počas školského roka , aby účastníci mali možnosť zažiť živú atmosféru a každodenný školský život. Súčasťou kurzu boli aj prednášky o vzdelávacom systéme, histórii a živote na Islande. Kurzu sa zúčastnilo 111 účastníkov z 18 krajín. Táto skutočnosť , ako aj diskusie s jednotlivými účastníkmi boli  prínosom v oblasti internacionalizácie našej inštitúcie, bola to možnosť vymeniť si skúsenosti,  ako aj nadviazať nové kontakty, čo sa týka budúcnosti a zapojenia sa do projektov.     
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok