24.09.2017

Európsky deň jazykov 2017

26. september je už tradične Európskym dňom jazykov. Pri tejto príležitosti OZ „ Cudzí jazyk-brána do sveta“ v spolupráci s vyučujúcimi cudzích jazykov pripravilo pre poslucháčov JŠ na obdobie september 2017 až január 2018 zaujímavú aktivitu

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 26.SEPTEMBER

 

„Message in the bottle“

 

Ciele

 • Využiť jazyk ako autentický, osobný prostriedok komunikácie
 • Vybrať si a spoznať konkrétne miesto vo svete, konkrétnych ľudí
 • Dobrodružstvo, náhoda
 • Časovo a organizačne nenáročné

Postup

 • Vyučujúci sa porozprávajú so svojimi žiakmi – poslucháčmi JŠ, kde sa daným cudzím jazykom vo svete rozpráva.
 • Poslucháči si doma vyberú konkrétne mesto, obec alebo dedinu niekde v daných krajinách (alebo hocikde vo svete). Na domácu úlohu si pripravia, prečo si dané miesto vybrali a niečo stručné o ňom (fakty, zaujímavosti, pamiatky...)
 • Poslucháči svoje miesta prezentujú na hodine.
 • Poslucháči si prinesú pohľadnicu Slovenska, Popradu, Tatier kúpenú alebo vyrobenú (nakreslenú) a známku zodpovedajúcej hodnoty. Zistia si poštové smerovacie číslo miesta prípadne názov regiónu. Na hodine pohľadnicu napíšu tak, aby mali čo najväčšiu šancu dostať odpoveď.
 • Adresa napríklad: Any good and nice person, Mandamarri, Telangana, 504231, India
 • Text: Predstavia sa krstným menom a napíšu, že sa učia cudzí jazyk na Jazykovej škole v Poprade. Ďalší text je na nich, prípadne na učiteľovi. Mal by krátko predstaviť Poprad, resp. región a napísať, čo chce aby mu človek napísal, prípadne aby napísal aj spätnú adresu. Napísať, že podnetom je Európsky deň jazykov.
 • Spätná adresa uvedená v texte: Jazyková škola Poprad, D.Tatarku 7, 05801 Poprad, Slovakia
 • Napísané a oznámkované pohľadnice sa vyzberajú. Každá bude pred poslaním odfotená. Na nástenku sa urobí prezentácia, koľko pohľadníc sa celkovo poslalo, do koľkých krajín, prípadne zoznam. Vyberú sa najzaujímavejšie, ktoré budú vystavené.
 • Priebežne sa budú na nástenku s mapou dopĺňať prijaté odpovede, spolu s originálnym listom, informáciou o mieste a zobrazením na mape.
 • Koncom 1. polroka sa urobí vyhodnotenie projektu, pre tých ktorí odpovede dostali, dobrovoľníkov, kde urobia prezentáciu o mieste prípadne ďalšej komunikácii.

Komu sme písali...  
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok