28.05.2018

„Objavuj, zaži a zdieľaj“

Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacie mobility jednotlivcov)

Od 01. 07. 2017 do 30. 06.2018 sú pedagogickí zamestnanci zapojení do projektu, zameraného na vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Mobility

Diseminácia projektu
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok