27.05.2018

LOGS – „Languages opening gates to society“

Projekt v rámci programu ERAZMUS+ (Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Od 01.10.2017 do 30.09.2019 je Jazyková škola v Poprade zapojená do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je  výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe, využívanie, analýza a porovnanie postupov a metód vo vyučovaní dospelých.

Partnermi našej školy sú vzdelávacie inštitúcie zamerané na vyučovanie cudzích jazykov vo Švédsku, Španielsku a Estónsku.

Švédsko 18. – 22. 10. 2017

Spolu s partnermi z Estónska, Španielska a Švédska sa Jazyková škola v októbri zúčastnila na úvodnom projektovom stretnutí, ktoré zorganizovala naša partnerská škola vo švédskom Göteborgu. Cieľom projektu je výmena osvedčených postupov a inovatívnych metód a tak si vyučujúce anglického jazyka (Ing. Lavková. Ing. Dudašková a Mgr. Kovalová) vyskúšali využitie drámy a roleplay vo vyučovaní.

<media 726 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">NEWSLETTER -  Languages Opening Gates to Society</media>

Projekt LOGS – jazyky otvárajúce brány do spoločnosti

V apríli 2018 sa  učitelia Jazykovej školy v Poprade - Mgr. Ivana Kovalová a Mgr. Tibor Liptaj  zúčastnili druhého projektového stretnutia v španielskej Barcelone. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s metodikou  vyučovania cudzích jazykov v  partnerskej inštitúcii , ktorá sa zameriava na vzdelávanie dospelých. Keďže španielska škola sa zameriava na využitie kultúrnych fenoménov a tradícií vo vyučovaní cudzích jazykov, jednou z aktivít, na ktorej sa zúčastnili prítomní pedagógovia, bola literárna súťaž študentov školy pri príležitosti významného katalánskeho sviatku  Sant Jordi (sviatok svätého Juraja) . Účastníci projektového stretnutia si vypočuli mnohé ukážky súťažných textov v angličtine, francúzštine, španielčine či katalánčine, mali tú česť odovzdať ceny víťazom, ale i príležitosť zažiť jedinečnú atmosféru sviatku Sant Jordi v uliciach Barcelony. Katalánci oslavujú tento sviatok vzájomným obdarúvaním, ženy dostávajú ako prejav pozornosti a lásky ruže a muži sú obdarúvaní knihami. V uliciach mesta vidno množstvo stánkov s červenými ružami a knihami a davy ľudí, ktorí tieto komodity vo veľkom nakupujú. 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok