25.09.2017

LOGS – „Languages opening gates to society“

Projekt v rámci programu ERAZMUS+ (Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Od 01.10.2017 do 30.09.2019 je Jazyková škola v Poprade zapojená do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je  výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe, využívanie, analýza a porovnanie postupov a metód vo vyučovaní dospelých.

Partnermi našej školy sú vzdelávacie inštitúcie zamerané na vyučovanie cudzích jazykov vo Švédsku, Španielsku a Estónsku.

Švédsko 18. – 22. 10. 2017

Spolu s partnermi z Estónska, Španielska a Švédska sa Jazyková škola v októbri zúčastnila na úvodnom projektovom stretnutí, ktoré zorganizovala naša partnerská škola vo švédskom Göteborgu. Cieľom projektu je výmena osvedčených postupov a inovatívnych metód a tak si vyučujúce anglického jazyka (Ing. Lavková. Ing. Dudašková a Mgr. Kovalová) vyskúšali využitie drámy a roleplay vo vyučovaní.

NEWSLETTER -  Languages Opening Gates to Society
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok