01.07.2017

„Objavuj, zaži a zdieľaj“

Projekt v rámci programu ERASMUS+ Od 01. 07. 2017 do 30. 06.2018 sú pedagogickí zamestnanci zapojení do nového projektu

Od 01. 07. 2017 do 30. 06.2018 sú pedagogickí zamestnanci Jazykovej školy v Poprade zapojení do nového projektu, v rámci ktorého sa uskutoční 6 mobilít /Škótsko, Írsko, Anglicko, Island, Rakúsko a Nemecko/. Učitelia angličtiny a nemčiny budú objavovať nové prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov a reálií krajín, ktoré navštívia. O nové poznatky sa budú následne deliť so svojimi kolegami, implementujú ich do svojho vyučovania v jazykovej škole a tým prispejú k modernizácii a internacionalizácii našej vzdelávacej inštitúcie.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok