07.04.2016

2 % z Vašich daní pre naše občianske združenie

OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“ Občianske združenie pri jazykovej škole

Dňa 3. 10. 2014 bolo na Ministerstve vnútra zaregistrované Občianske združenie pri Jazykovej škole v Poprade. Jeho názov je    „Cudzí jazyk – brána do sveta“.

O jeho cieľoch a štruktúre čítajte viac v Stanovách OZ.

Postup pre poskytnutie 2 % z dane  v roku 2018
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok