16.09.2015

DEUTSCHCLUB začína 05.10.2015

DEUTSCHCLUB začína v školskom roku 2015/2016 svoju činnosť 5. 10. 2015

Deutschclub  pôsobil  v minulom školskom roku v rámci občianskeho združenia pri Jazykovej škole v Poprade „Cudzí jazyk – brána do sveta“. Zanietenci pre nemecký jazyk, ktorí ho ovládajú na strednej až vyššej úrovni sa stretávali raz mesačne , aby diskutovali na rôzne,  im blízke témy.

Ak máte záujem o tento druh udržiavania sa v nemeckom jazyku, prihláste sa na tel. čísle 052/7897701
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok