17.09.2015

ERASMUS+

Jazyková škola získala grant na ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v zahraničí.

Jazyková škola získala od SAAIC – Národnej agentury programu Erasmus+ grant na realizáciu projektu „Európa, región – jazykom k práci“ v období od 1. júna 2015 do 1. júna 2016.

Cieľom projektu sú vzdelávacie aktivity učiteľov cudzích jazykov v zahraničí, aby získali profesijné kompetencie pre zlepšenie obsahovej relevantnosti kurzov s ohľadom na európsky a regionálny kontext zamestnanosti.

 

Erasmus+ realizované mobility
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok