25.08.2015

Stretnutie rodičov žiakov zapísaných do nultého a prvého ročníka

03. 09. 2015 /štvrtok/ o 16. 00 sa v učebni č. 48 na Ul. D. Tatarku koná stretnutie rodičov žiakov - poslucháčov zapísaných do nultého a prvého ročníka jazykovej školy

03. 09. 2015 /štvrtok/ o 16. 00 sa v učebni č. 48 na Ul. D. Tatarku koná stretnutie rodičov  žiakov  - poslucháčov  zapísaných do nultého a prvého ročníka jazykovej školy /kurzy na Ul. D. Tatarku a na Letnej v Poprade/ s vedením školy a vyučujúcimi menovaných kurzov /systém štúdia na JŠ, vnútorný poriadok, kontakty vyučujúceho s rodičmi žiakov/. Prosíme o účasť rodičov a žiakov menovaných kurzov.
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok