25.08.2015

Začiatok vyučovania v školskom roku 2015/2016

Poprad /Ul. D. Tatarku a Ul. Letná/ a Kežmarok : 7. september 2015 podľa platného rozvrhu. Levoča: 9. september 2015 podľa platného rozvrhu

Poprad /Ul. D. Tatarku a Ul. Letná/ a Kežmarok : 7. september 2015 podľa platného rozvrhu.
V pobočkách v Spojenej škole na Ul. Letnej a v Kežmarku na Hotelovej akadémii je prvé stretnutie poslucháčov vo vestibule školy pred vyučovaním, odkiaľ si ich vyučujúci odvedú do príslušných tried.
Levoča: 9. september 2015 podľa platného rozvrhu

Poznámka: Prosíme všetkých poslucháčov jazykovej školy, aby sa už na prvé vyučovanie podľa platného rozvrhu riadne dostavili z dôvodu potreby štatistického spracovania stavov definitívnych počtov poslucháčov v kurzoch. Štatistiky sú podkladom pre financovanie školy zo strany zriaďovateľa.
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok