08.07.2015

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY V ŠK. ROKU 2015/2016 – jesenný termín

Jazyková škola v Poprade organizuje v školskom roku 2015/2016 tieto druhy štátnych jazykových skúšok: Jesenný termín: Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom Jarný termín: informácie budú doplnené v septembri 2015

Jazyková škola v Poprade 

na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávať štátne jazykové skúšky

organizuje v školskom roku 2015/2016 tieto druhy štátnych jazykových skúšok:


Jesenný termín:
Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom - len pre  externých záujemcov. Skúška sa bude konať pri minimálnom počte 5 uchádzačov.
Termín podania prihlášky: najneskôr do 18. septembra 2015
Písomná časť :  16. októbra 2015
Ústna časť:   20. novembra 2015

Jarný termín: informácie budú doplnené v septembri 2015
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok