08.07.2015

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ JAZYKOVEJ ŠKOLY

Pobočka JŠ v Kežmarku má svoje sídlo od 1. 09. 2015 na Hotelovej akadémii O. Brucknera v Kežmarku – (pre výuku anglického jazyka v šk. roku 2015/2016– 1.- 4. ročník žiacky a ďalšie kurzy podľa aktuálnej ponuky a záujmu)

Pobočka JŠ v Spojenej škole, Ul. Letná v Poprade má svoje sídlo na menovanej škole (v šk. roku 2015/2016 pre výuku anglického jazyka – prípravný ročník pre žiakov 4. ročníka ZŠ a 1.až 5. ročník žiacky ).  
Detašované kurzy na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči (v šk. roku 2015/2016 pre výuku anglického jazyka podľa aktuálnej ponuky a záujmu
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok