20.11.2014

Občianske združenie – “Cudzí jazyk- brána do sveta”

Pri jazykovej škole vzniklo občianske združenie - “Cudzí jazyk- brána do sveta”. Cieľom združenia je podpora aktivít jazykového vzdelávania na našej jazykovej škole.

Dňa 3. októbra 2014 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované občianske združenie “Cudzí jazyk- brána do sveta”, korého hlavným cieľom je podpora aktivít jazykového vzdelávania spojených s vyučovaním cudzích jazykov na Jazykovej škole v Poprade.

Stanovy

Potvrdenie o pridelení IČO
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok