26.09.2014

KURZ DIAĽKOVEJ PRÍPRAVY NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNÚ JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z JAZYKA ANGLICKÉHO

pre záujemcov o vykonanie skúšky v jarnom termíne 2015

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí z dôvodu vysokej pracovnej zaťaženosti alebo väčšej vzdialenosti miesta svojho bydliska alebo pracoviska od Popradu nemôžu pravidelne navštevovať vyučovanie v prípravnom kurze na ŠJS (2x2vyuč. hodiny týždenne)

 

Forma kurzu: diaľkový kurz so 4 konzultačnými hodinami v mesiaci  /osobné stretnutie s lektorom/ rozdelenými na 2 stretnutia v mesiaci (2x90 minút)
Konzultačné hodiny: každý druhý pondelok 17.50 – 19.20

 

Trvanie kurzu: 3. november 2014 – 16. marec 2015 / Spolu 10 stretnutí/

 

Obsah kurzu:Predpokladá sa, že záujemcovia nemajú problém komunikovať v angličtine, chýbajú im však niektoré znalosti gramatiky. Tieto budú precvičované a konzultované v rámci stretnutí.

 

Záujemcovia si precvičia úlohy pre zvládnutie počúvania a čítania s porozumením, prekladu zo slovenčiny do angličtiny a písania eseje, ktoré sú súčasťou písomnej skúšky.

Zároveň budú poskytnuté informácie k štúdiu reálií a literatúry anglicky hovoriacich krajín.

 

Cena kurzu: 187,00 €

 

Minimálny počet účastníkov kurzu: 3 /spoločné konzultácie pre všetkých/
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok