Novinky

22.06.2019

Školský rok 2019/2020

Všetky informácie k začiatku a organizácii nového školského roka 2019/2020 vrátane rozvrhu budú uverejnené koncom augusta 2019.viac

30.05.2019

Vstupný test

Vstupný test pre záujemcov o prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky pre jarný termín 2020 sa bude konať 3.septembra 2019 o 16.00 v budove školy na Mnoheľovej ulici 828, Poprad.viac

30.04.2019

Novinky pre školský rok 2019/2020

Od nového školského roku 2019/2020 otvárame okrem všeobecných kurzov cudzích jazykov uvedených v ponuke aj nové typy kurzov: JAZYK ANGLICKÝ – - Špeciálny kurz BUSINESS   ENGLISH, Obchodná angličtina JAZYK ANGLICKÝ – Kurz...viac

04.04.2019

Veľkonočná literárna súťaž

Vyhodnotenie veľkonočnej literárnej súťaže bude dňa 12. júna 2019 o 14.30 v chodbe administratívnej časti jazykovej školy.viac

15.03.2019

LOGS – „Languages opening gates to society“

Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)viac

01.09.2018

Zmena našeho sídla od 1.8.2018

Jazyková škola v Poprade od 1.8.2018 sídli v budove Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu na Mnoheľovej ul. 828, 058 01 v Poprade.

28.05.2018

„Objavuj, zaži a zdieľaj“

Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacie mobility jednotlivcov)viac

26.05.2018

Mobility

V rámci projektu „Objavuj, zaži a zdieľaj“  sa počas letných prázdnin 2017  štyria naši učitelia zúčastnili  týchto vzdelávacích kurzov v zahraničí: Mgr. Ivana Kovalová  absolvovala kurz Kreatívne...viac

24.09.2017

Európsky deň jazykov 2017

26. september je už tradične Európskym dňom jazykov. Pri tejto príležitosti OZ „ Cudzí jazyk-brána do sveta“ v spolupráci s vyučujúcimi cudzích jazykov pripravilo pre poslucháčov JŠ na obdobie september 2017 až január 2018...viac

24.09.2017

2% z dane

Vážení priatelia cudzích jazykov, pomôžte nám skvalitniť cudzojazyčné vzdelávanie v Jazykovej škole v Poprade poukázaním 2% z dane!viac

29.08.2017

Začiatok vyučovania v školskom roku 2017/2018

Kurzy ANJ v Poprade a kurzy NEJ od 6. septembra 2017 podľa rozvrhu, ostatné kurzy od 11. septembra 2017 podľa rozvrhuviac

01.07.2017

Zápis na posledné voľné miesta pre školský rok 2017/2018

Nepremeškajte zápis do jazykových kurzov na školský rok 2017/2018. viac

01.07.2017

„Objavuj, zaži a zdieľaj“

Projekt v rámci programu ERASMUS+ Od 01. 07. 2017 do 30. 06.2018 sú pedagogickí zamestnanci zapojení do nového projektuviac

01.06.2017

VSTUPNÝ TEST DO PRÍPRAVNÝCH ROČNÍKOV NA ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY JAZYK ANGLICKÝ A JAZYK NEMECKÝ

VSTUPNÝ TEST DO PRÍPRAVNÝCH ROČNÍKOV NA ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY JAZYK ANGLICKÝ A JAZYK NEMECKÝ bude 21. júna 2017 o 15:30

08.05.2017

Zápis do kurzov pre školský rok 2017/2018

Nepremeškajte zápis do jazykových kurzov na školský rok 2017/2018. Tu nájdete všetky informácie o termíne zápisu a ponuke kurzov.viac

07.05.2016

Projekt Európa, región, jazykom k práci

V roku 2015 naša škola zapojila do programu Erasmus+ - oblasť vzdelávania dospelých. Cieľom nášho projektu bolo zvýšiť relevantnosť neformálneho jazykového vzdelávania, tak aby zodpovedalo nárokom modernej informačnej doby,...

04.05.2016

Zápis v Poprade Letnej a Kežmarku

Zápis v elokovaných pracoviskách Poprad, Ul. Letná a Kežmarokviac

07.04.2016

2 % z Vašich daní pre naše občianske združenie

OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“ Občianske združenie pri jazykovej školeviac

17.09.2015

ERASMUS+

Jazyková škola získala grant na ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v zahraničí.viac

16.09.2015

26. SEPTEMBER - EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Rozprávať / Speak / Sprechen / Parler / Hablar... Aktivita k 50.výročiu založenia školy a Európskemu dňu jazykov 26.9.2015viac

16.09.2015

DEUTSCHCLUB začína 05.10.2015

DEUTSCHCLUB začína v školskom roku 2015/2016 svoju činnosť 5. 10. 2015viac

01.09.2015

Zoznamy poslucháčov jazykovej školy 2015/2016

Zoznamy poslucháčov jazykovej školy pre informáciu o zaradení do kurzov sú už uverejnené na webovom sídle školy a dňa 2. septembra 2015 budú uverejnené vo vestibule školy na Ul. D. Tatarku v Poprade. viac

25.08.2015

Začiatok vyučovania v školskom roku 2015/2016

Poprad /Ul. D. Tatarku a Ul. Letná/ a Kežmarok : 7. september 2015 podľa platného rozvrhu. Levoča: 9. september 2015 podľa platného rozvrhuviac

25.08.2015

Stretnutie rodičov žiakov zapísaných do nultého a prvého ročníka

03. 09. 2015 /štvrtok/ o 16. 00 sa v učebni č. 48 na Ul. D. Tatarku koná stretnutie rodičov žiakov - poslucháčov zapísaných do nultého a prvého ročníka jazykovej školyviac

08.07.2015

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY V ŠK. ROKU 2015/2016 – jesenný termín

Jazyková škola v Poprade organizuje v školskom roku 2015/2016 tieto druhy štátnych jazykových skúšok: Jesenný termín: Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom Jarný termín: informácie...viac

08.07.2015

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ JAZYKOVEJ ŠKOLY

Pobočka JŠ v Kežmarku má svoje sídlo od 1. 09. 2015 na Hotelovej akadémii O. Brucknera v Kežmarku – (pre výuku anglického jazyka v šk. roku 2015/2016– 1.- 4. ročník žiacky a ďalšie kurzy podľa aktuálnej ponuky a záujmu)viac

10.05.2015

Kurzy od 1. 09. 2015 v Poprade

Otvárame kurzy v sídle školy na Ul. D. Tatarku a v elokovanom pracovisku v Spojenej škole na Ul. Letnejviac

10.05.2015

Kurzy od 1. 09. 2015 v Kežmarku

Kurzy, ktoré sme pre Vás pripravili v Kežmarku...

10.05.2015

Kurzy od 1. 09. 2015 v Levoči

Kurzy, ktoré sme pre Vás pripravili v Levoči...

20.11.2014

Kurzy našej jazykovej školy v Levoči

Pozrite si najaktuálnejšie informácie ku kurzom našej jazykovej školy v Levoči.

20.11.2014

Občianske združenie – “Cudzí jazyk- brána do sveta”

Pri jazykovej škole vzniklo občianske združenie - “Cudzí jazyk- brána do sveta”. Cieľom združenia je podpora aktivít jazykového vzdelávania na našej jazykovej škole.viac

26.09.2014

KURZ DIAĽKOVEJ PRÍPRAVY NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNÚ JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z JAZYKA ANGLICKÉHO

pre záujemcov o vykonanie skúšky v jarnom termíne 2015viac

26.08.2014

Cambridge – FCE - prípravný kurz

Otvárame prípravný kurz na medzinárodnú skúšku Cambridge – FCE /úroveň B2/ Bližšie informácie o kurze (JAZYK ANGLICKÝ – Prípravný kurz FCE Cambridge skúšku).viac

26.08.2014

Novinky v kurzoch JŠ

Otvárame kurzy anglického jazyka pre 10- ročné deti, Konverzačný kurz s anglickou lektorkou,Konverzačný kurz s názvom"Cestujeme po anglicky" Bližšie informácie o kurzoch.viac

26.08.2014

Kurzy jazykovej školy už aj v LEVOČI

Od septembra 2014 otvárame aj detašované kurzy na Gymnáziu J.F. Rimavského v Levoči:  https://gymjfrle.edupage.org/viac

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok