Prehľad všetkých zamestnancov školy


Učitelia Štátnej jazykovej školy v Poprade (chronologicky):
1. Aladár Šipöcz A 1965 - 1969
2. Libuša Komperová A 1965 - 1971, ext. do 1981
3. Jiří Fischer, Dr. A 1965 - 1968
4. Július Siarsky N 1965 - 1967
5. Rudolf Klatt, Dr. Ing. N 1965 - 1968
6. Ján Čtvrtníček, PhMr. N 1965 - 1968
7. Matilda Bystrá N 1965 - 1970
8. Hilda Schweitperová N 1965 - 1968
9. Bruno Ripka F 1965 - 1969
10. Peter Janeček F 1965 - 1970
11. Margita Smreková N 1965 - 1966
12. Gréta Mandlová N 1965 - 1970
13. Bohumil Pelíšek A 1965 - 1966
14. Erika Senešová N 1965 - 1967
15. Terézia Kukurová A 1966 - 1968
16. Juraj Dravecký A, F 1967 - 1971
17. Ján Znak N 1967 - 1968
18. Zoltán Šarnický, Ing. N 1967 - 1971, ext. do 1987
19. Eduard Pavlik N 1968 - 1981
20. Jozef Vacek A 1968 - 1980
21. Ján Bednár F 1968 - 1974
22. Ondrej Zuskin N 1968 - 1970
23. Eduard Lička, Dr. N 1968 - 1971
24. Andrej Marček, Ing. Dr. N 1969 - 1970
25. J. Martinko, Ing. Dr. N 1968 - 1969
26. Ján Dzurík F 1968 - 1969
27. Július Čiško N 1969 - 1974
28. Alžbeta Šoltýsová - Šulcová A 1970 - 1974
29 Gabriela Kintzlerová N 1971 – 1972, ext. 1990 - 1991
30. Irena Szuttorová – Frisíková, Mgr. N 1972 - 1982
31. Mária Krajníková N 1973 - 1975
32. Anna Papcunová – Szuttorová, PhDr. A, R 1973 - 2014
33. Anna Nováková – Strnisková, Mgr. A 1974 - 2017
34. Angelika Dubíková, PhDr. N 1975 - 1988
35. Jana Luptáková - Shropshire A 1975 - 1977, 1988 - 1989
36. Zuzana Rovenská , Mgr. F 1975 -
37. Jana Šašurová – Valigurská, PhDr. A 1975 - 1990
38. Katarína Jurčáková, Mgr. N 1976 - 1981, 2004 - 2005
39. Kamila Hisirová – Olejárová , Mgr. A, N 1978 - 1979, 1980 -
40. Michaela Polová ext. A 1978 - 1980
41. Veronika Jurdíková , Mgr. N 1979 - 2013
42. Ľudmila Ondrejčíková ext. A,N 1979 - 1980
43. Eva Kundráková, PhDr. A 1979 - 1990
44. Alžbeta Čuhová – Micková, PhDr. N 1981 - 1983, 1991 -1992, 2005, 2007 - 2009
45. Hedviga Hajduková N 1983 - 1988
46. Katarína Dujavová, Mgr. A 1984 - 1988
47. Viera Štupáková, PhDr. F, Š 1984 - 1987, 1990 - 1995
48. Melánia Brutovská, Mgr. N 1988 - 1990
49. Božena Neuhausová, Mgr. N 1988 - 1990
50. Mária Stanová, Mgr. ext. N, F 1988 - 1990
51. Želmíra Szentpéteryová, Mgr. ext. A 1988 - 2004
52. Anna Kuľková – Burdová, PhDr. N 1989 - 1996
53. Anna Decká, Mgr. A 1989 - 1992, 2007 - 2008
54. Gabriela Kunošová F, A 1990 - 1993
55. Zuzana Šolcová, Mgr. ext. A 1990 - 1992
56. Eva Klimešová, PhDr. ext. N 1990 - 1991, 1997 - 2000
57. Michal Mlynár, Mgr. A 1991- 1994
58. Mária Kisková, PhDr. ext. A 1991 - 1992
59. Simona Kňazovická, MVDr. A 1991 - 1995
60. Katarína Žilková, PhDr. ext. A 1991 - 1992, 1997
61. Slávka Fedorová – Janigová, PhDr. A 1992 - 1997
62. Eva Bjalončíková, Ing. A 1992 - 1998
63. Iveta Hudáková – Struková, Mgr. N 1992 - 1994, 2008 - 2014
64. Marta Zelená , PhDr. N 1992 -
65. Blažena Lištiaková , Mgr. A 1993 -
66. Ingrid Pittnerová , Ing. N 1993 -
67. Ľudmila Turčanová, Mgr. ext. A 1993 - 1997
68. Jaroslava Homolová, Mgr. N 1993 - 1994
69. Eva Balcová, PhDr. N 1994 - 1995
70. Mária Michalidesová, Ing. ext. A 1995 - 1999
71. Eduard Dobrovský , Ing. RNDr. A 1995 - 2013
72. Lenka Némethová, Ing. ext. Š 1995 - 2003
73. Alena Ridillová , Mgr. A 1996 - 2008
74. Andrea Helmeciová ext. N 1996 - 1997
75. Magda Skokanová, Mgr. ext. F 1997
76. Kinga Novotná, Mgr. A 1998 -1999
77. Eva Jozefčíková – Legátová , Mgr. A 1999 - 2000, 2002 - 2009 , 2014 -
78. Marianna Rothová, Mgr. N 1999 - 2002
79. Julia Haunerová, Mgr. ext. A 2000 - 2003
80. Anna Petkáčová, Mgr. ext. A 2000 - 2003
81. Jana Dravecká, Mgr. ext. A 2000 - 2001
82. Daniela Škurlová, Mgr. ext. A 2000 - 2005
83. Kristína Vernarčíková, Mgr. ext. F 2000 - 2003
84. Kamila Brezová, Mgr. ext. A 2001 - 2002, 2007 -
85. Terézia Tarasová- Hlaváčiková Mgr. . N, A 2002 - 2005, 2009 -
86. Monika Schmidtová, Mgr. ext. R 2002 - 2003
87. Zuzana Gálová ext. F 2003
88. Martina Mularčíková, Mgr. A 2003 - 2005
89. Lenka Janečková, Mgr. ext. F 2003 - 2015
90. Alena Hölczová, Ing. ext. Š 2003 - 2004
91. Veronika Radojčičová , Mgr. A 2005 - 2007
92. Iveta Machová, Mgr. N, R 2005 - 2017
93. Zuzana Šimoňáková, Mgr. A, R 2007 -
94. Renáta Olekšáková, Ing. A 2007 - 2008
95. Katarína Hlinková, Mgr. A 2008 - 2010
96. Renáta Lavková, Ing. A 2007 -
97. Gabriela Krížovská, Ing. A 2007 -
98. Iveta Bugárová, Ing. N 2008 - 2008
99. Dagmar Dudašková, Ing. A 2008 -
100. Stanislav Kowalski, Mgr T 2009 - 2010
101. Ľubica Mikolajczyková, Mgr. N 2009 - 2015
102. Jozef Hlaváčik, Mgr. Š 2009 - 2013
103. Tatiana Valigurová, Mgr. A 2010 - 2012
104. Jana Dudová, Mgr. A 2010 - 2014
105. Lucia Troppová, Mgr. A 2010 - 2017
106. Jana Benčková T 2010 - 2011
107. PaedDr. Zuzana Hriceňáková A 2011-2012
108. Bc. Ľubomíra Popovičová T 2011 -
109. Mgr. Lenka Urbanová - Gráczová A 2011 -
110. Mgr. Eva Sabová A 2012 -
111. Mgr. Daniela Malačinová A 2012 - 2013
112. Mgr. Antónia Mikulová A 2012- 2014
113. Mgr. Anna Galschneiderová A 2012 - 2013
114. Mgr. Mária Čilliková Š 2012 - 2013
115. Mgr. Ivana Semanová N 2012 -2013
116. PaedDr. Zuzana Hanesová - Zacherová A 2013 -
117. Mgr. Dagmar Mlynarčíková A 2013 -
118. Mgr. Tibor Liptaj A, Š 2013 -
119.PhDr. Jana Michalčíková Š 2013 - 2014
120.Mgr. Vladislava Kurucová A 2014 - 2015
121.Mgr.Ivana Kovalová F 2014 - 2015 2016 -
122.Ing. Božena Kulhomerová A 2014 - 2016
123.Mgr. Ľudmila Bednárová A 2014 - 2016
124. Mgr. Štefánia Lešundáková Š 2014 -
125. RNDr. Lívia Joppová A 2015 - 2016
126. Ing. Bibiana Lizáková A 2015-2016
127. Mgr. Miroslav Andráš Š 2015 -
128. Mgr. Mária Morongová Š 2016 -
129. Ing. Monika Rúrová Š 2016
130. Aleksandar Čavič Š 2016 -

Zahraniční lektori, ktorí pôsobili na škole:
Mac Farlane - Škótsko 1969 - 1970
Ernst Kirchberg - Nemecko 1990 - 1995
Jerry Johnson - Kanada 1990
Julie Guyot - Kanada 1990
Karin Lietzau - Nemecko 1991
Anette Lauer - Nemecko 1991
Horst Walter - Nemecko 1991 - 1992
Jacqueline Cerclet - Francúzsko 1991
Rose Roquefort - Francúzsko 1991
Jacques Mamet - Francúzsko 1992
Carrie Schwartz - USA 1992 - 1993
Joanna Lifskay - USA 1992 - 1993
Louis Carpenter - USA 1992 - 1993
Colette Dumur - Francúzsko 1993
Scott Dineen - USA 1995 - 1996
Scott Fisher - Veľká Británia 1995 - 1996
Brigitte Fuchs-Bodde - Nemecko 1995 - 1996
Niall Black - Írsko 1996 - 1997
Carola Haug - Nemecko 2001 - 2005
David Coe - Škótsko 2010
Sarah Širilová- Veľká Británia 2012-2014

Riaditelia školy :
Štefan Kovalčík, PhDr. 1967 - 1990
Blažej Herman 1990 - 1992
Dušan Nebus, Mgr. 1992 - 2004
Zuzana Rovenská, Mgr. 2004 - 2009
Marta Zelená, PhDr. 2009 -

Zástupcovia riaditeľa :
Eduard Pavlik 1968 - 1970
Ján Mika 1970 - 1971
Ladislav Hošovský, Ing. 1971 - 1975
Anna Papcunová – Szuttorová, PhDr. 1975 - 1990
Zuzana Rovenská, Mgr. - vedúci učiteľ JŠ 1981 - 1994
- zást. riaditeľa 1994 - 2004
- zást. riaditeľa 2009 - 2010
Marta Zelená, PhDr. 2004 - 2009
Renáta Lavková; Ing 2011 -

Administratívni pracovníci:
Anna Čišková 1967 - 1978
Mária Ličková 1967 - 1981
Marta Šimonovičová, Ing. 1978 - 1987
Irena Baranová 1981 - 2000
Jarmila Barnová 1987 - 2005
Gabriela Olekšáková 2000 - 2005
Anna Jarembáková 2000 - 2005
Jana Bednarčíková 2005 -
Magda Ilavská 2006 - 2015
Ing. Mária Bušová 2015 -

Technik - údržbár:
Jozef Babej 1996 -

Vrátnička - školník:
Edita Ziburová 1967 - 1994
Štefan Mikluš 1984 - 1997
Marta Safanovičová 1997 -


(Príspevok napísaný pri príležitosti 40. výročia založenia Jazykovej školy v Poprade v roku 2005, aktualizovaný v roku 2015 pri príležitosti 50. výročia existencie Jazykovej školy).
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok