Európsky deň jazykov 2018

Video Smile
Aktivita č. 1Jedným z podujatí bola fotografická súťaž s názvom „Urob dobrú fotku mobilom - Moje miesto, moje mesto, môj kraj“. Úlohou poslucháčov bolo urobiť vlastnú fotografiu, ktorá by zodpovedala zadanej téme a pripraviť k nej komentár v cudzom jazyku. Z prihlásených 82 príspevkov porota vybrala tie najlepšie a z nich štyri práce, ktoré boli ocenené knižnými poukážkami každá v hodnote 20,00 €. 14 najlepších prác zdobí administratívny trakt Jazykovej školy. Vernisáž tejto výstavy sa konala 23. 10. 2018 v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja 2018. Ocenení poslucháči:
  • Jana Marhefková – ANJ VI.,
  • D, Terézia Kollegová NEJ V. r.,
  • Ina Paľová FRJ IV. r., Ján Kubičko ANJ III. DL.


Aktivita č. 2
Druhým podujatím bolo kruhové vyučovanie cudzích jazykov, ktoré sa konalo 25. septembra 2018. Jednotlivé skupiny poslucháčov mali príležitosť sa v 20 minútových vyučovacích jednotkách oboznámiť so základmi jazykov, ktoré sa v Jazykovej škole bežne vyučujú (nemecký jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk). Zároveň sa oboznámili s vybranými kultúrnymi fenoménmi, ktoré súvisia s krajinami, kde sa tieto jazyky používajú. Šlo napríklad o hudobné ukážky, typické predmety, či filmovú tvorbu. Poslucháči JŠ v priebehu aktivity vypracovali pracovné listy a svoje nové zážitky a vedomosti pretavili aj do ďalších výtvarných produktov, ktoré zdobia nástenky školy. 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok