Európsky deň jazykov 2015

Rozprávať / Speak / Sprechen / Parler / Hablar...


Nie je dôležité len akým jazykom rozprávame, ale aj o čom, s kým, prečo, kedy, ako....


Popis aktivity:
So svojim vyučujúcim na hodine cudzieho jazyka prediskutujete tému „Rozprávať...“ Napr. 
Napr.: O čom? Kedy? S kým? Prečo? Ako? Atď...

Vytvorte vetu za domácu úlohu, začínajúcu resp. pokračujúcu  slovom „Rozprávať“ Príklad: Rozprávať o tom, čom ma trápi. Rozprávam, keď všetci mlčia. Aby sme sa spoznali, rozprávame sa spolu. atď... 

Vaša veta má byť:
Originálna / Vtipná / Osobná / Poetická / Múdra


Na ďalšej hodine prezentujete Vašu vetu. Vyučujúci Vám pomôže odstrániť prípadné gramatické chyby.

Vyučujúci Vám poskytne farebný papier, na ktorý pekne a zaujímavo graficky napíšete svoju vetu s krstným menom a vekom (meno a vek nie sú povinné). Nie je nutné, aby ste vetu napísali v jazyku, ktorý sa učíte. Ak to dokážete môže to byť aj po rusky, čínsky, thajsky, rómsky, arabsky…. Študenti nižších ročníkov môžu vetu napísať po slovensky.  

Najzaujímavejšie príspevky boli  prezentované na stránke a facebooku školy, prípadne pri oslavách 50. výročia školy a boli taktiež ocenené.  

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok