Učebnice - španielsky jazyk

Základný kurz


Ročník Názov učebnice
1. roč.
Ven 1 nuevo
2. roč. Ven 1 nuevo, Ven 2 nuevo
3. roč. Ven 2 nuevo
 
Stredný kurz


Ročník Názov učebnice
4. roč.
Ven 2 nuevo + Doplnkové materiály 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok