OSNOVY PRE ŠPECIÁLNY KURZ (prekladový seminár)

Hlavným obsahom kurzu je naučiť poslucháčov správne preložiť text zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka. Predpokladom splnenia tohto cieľa je hlbšie zopakovanie vybraných náročných kapitol  z gramatiky stredného a vyššieho kurzu nemeckého jazyka a  prehĺbenie zručnosti narábania s náročnou lexikou. Súčasťou práce v kurze je práca so slovníkmi rôzneho druhu – prekladový, výkladový, synonymický a iné.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok