• Obr1
  Oslávili sme Európsky deň jazykov
  Do súťaže projektov na tému:„Prečo sa učím cudzí jazyk“ sa zapojilo 39 žiakov základných a stredných kurzov jazykovej školy.
 • Obr2
  Zápis do kurzov jazykovej školy
  Na voľné miesta v kurzoch je možné prihlásiť sa
  počas celého školského roka
  v pondelok až štvrtok od 13.30 do 17.00

 • Obr3
  Štátne jazykové skúšky 2014/2015
  Jesenný termín

  Všeobecná štátna jazyková skúška /úroveň C1 - C2/ v jazyku anglickom a nemeckom - len pre externých záujemcov. Skúška sa bude konať pri minimálnom počte 5 uchádzačov.
  Termín podania prihlášky: do 16.09.2014
  Písomná časť : 10. októbra 2014
  Ústna časť: 14. novembra 2014
 • Obr4
  Konverzačný kurz angličtiny
  s lektorkou z Anglicka
  Využite možnosť 1x do týždňa konverzovať s

  "native speaker"

  – nižšia a vyššia úroveň
1 2 3 4
 
 

26.09.2014

KURZ PRÍPRAVY NA MATURITNÉ SKÚŠKY Z JAZYKA ANGLICKÉHO – ÚROVEŇ B2

- pre študentov 4. ročníkov stredných škôl, ktorí sa hlásia na maturitnú skúšku- úroveň 2viac

26.09.2014

KURZ PRÍPRAVY NA MATURITNÉ SKÚŠKY Z JAZYKA ANGLICKÉHO – ÚROVEŇ B1

- pre študentov 4. ročníkov stredných škôl, ktorí sa hlásia na maturitnú skúšku- úroveň B1viac

26.09.2014

KURZ DIAĽKOVEJ PRÍPRAVY NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNÚ JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z JAZYKA ANGLICKÉHO

pre záujemcov o vykonanie skúšky v jarnom termíne 2015viac

 
 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
ZŠ Dr. Fischera
060 01 KEŽMAROK
Levoča
Gymnázium J. Francisciho
-Rimavského
Kláštorská 37
054 67 Levoča