• Obr1
  Zápis do kurzov pre nový školský rok 2017/2018

  Príďte k nám na zápis do jazykových kurzov na nový školský rok 2017/2018.

   


  Ponuka kurzov 2017/2018


  Termíny zápisov

 • Obr2
  50 rokov Jazykovej školy v Poprade

  Jazyková škola v Poprade oslávila v školskom roku 2016/2017  50. výročie svojho vzniku. Ak máte záujem, pozrite si 

  video z našej oslavy

  a

  promo video o našej škole.

 • Obr3
  Štátne jazykové skúšky 2017 - jesenný termín

  V jesennom termíne šk. roku 2017/2018 organizujeme len všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického (úroveň C1)

  Termín podania prihlášky do 16.09.2017
  Písomná časť skúšky: 06.10. 2017
  Ústna časť skúšky:     03.11. 2017

 • Obr4
  OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“

  Občianske združenie pri našej Jazykovej škole:

  - na podporu materiálno-technického rozvoja školy

  - podporu poslucháčov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi

  - na organizáciu seminárov a prednášok za účelom poznávania

1 2 3 4
 
 

01.07.2017

Jayzková škola bližšie k Vám

Elokované pracovisko Kežmarok Elokované pracovisko Spojená škola, Ul. Letná, Popradviac

01.07.2017

Zápis na posledné voľné miesta pre školský rok 2017/2018

Nepremeškajte zápis do jazykových kurzov na školský rok 2017/2018. viac

01.07.2017

„Objavuj, zaži a zdieľaj“

Projekt v rámci programu ERAZMUS+ Od 01. 07. 2017 do 30. 06.2018 sú pedagogickí zamestnanci zapojení do nového projektuviac

 
 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok